Over ons

Onze geschiedenis en die van de zuiderdokken

Ons team en de geschiedenis van de zuiderdokken!

Onze chef

Onze Chef Ludo staat al meer dan 45 jaar in de horeca, zijn grootste passie is koken en andere te laten genieten van zijn kookkunsten maakt voor hem het plaatje compleet. Voor onze chef staan verse producten met een hoge kwaliteit bovenaan zijn lijstje maar ook niemand mag met honger de tafel verlaten.

Onze gastvrouw

Ook onze gastvrouw Lynn laat onze klanten zich helemaal thuis voelen in Dok 54.  Met haar vele jaren ervaring zorgt zij op haar geheel eigen manier ervoor dat iedereen kan genieten.  Voor haar is een goede bediening met een persoonlijke touche heel belangrijk.  Ze wil dat onze gasten ons restaurant verlaten met een goed en enthousiast gevoel.

Joshua

Dit is Joshua en is de jonge chef van Dok 54, hij zorgt op zijn manier voor vernieuwing en verfijning in de keuken. En wil vooral samen met chef Ludo iedereen laten genieten van alle a la minute bereidde gerechtjes.

Charissa

Dochter Charissa werkt meer achter de schermen, maar sinds januari zorgt ze mee samen met haar mama voor een goede bediening.  Voor haar is het belangrijk dat je in Dok 54 even alle stress kunt vergeten en terugkomt met een gevoel nu gaan we lekker eten met een top service en even onthaasten

De toekomst

Dit team wordt ondersteunt door jobstudenten waaronder kleindochter/dochter Lotte.

Hopelijk mag ons Dok 54 team jullie snel ontvangen

Vroeger en de toekomst

De zuiderdokken

De Zuiderdokken op het Zuid in Antwerpen waren vroeger een onderdeel van de haven van Antwerpen. Aanvankelijk waren er drie: het kooldok, het schippersdok en het steendok. In 1969 werden ze gedempt en als een parking en evenementenruimte gebruikt. Tussen 2017 en 2022 worden twee ondergrondse parkings onder het plein aangelegd en wordt vervolgens het plein heringericht met recreatiezones en parkgebied.

De geschiedenis van de zuiderdokken

In de 16de eeuw was op de plaats van de Zuiderdokken een citadel voor Spaanse soldaten. Ook het zogeheten ‘Zuidkasteel’ werd toen gebouwd en zou voor bijna drie eeuwen het uitzicht bepalen. Vanaf 1874 werd gestart met de bouw van de eerste Zuiderdokken.

Hier lagen de binnenschippers rustig, met hun lege of geladen schip in afwachting voor afvaart met een gunstig getijde, naargelang zij noord- of zuidwaarts moesten varen. De noordwestelijk gelegen Zuidersluis lag ongeveer in het midden van het Schippersdok. Naargelang het op- of afgaande getij voeren de houten – en later de ijzeren – binnenvaartschepen in of uit de sluis. Het versassingssysteem werkte toen zoals de Bonapartesluis en de Kattendijksluis. Met kaapstanders, hydraulische water-, stoom- en mankracht, hielpen de sasseniers de scheepvaart. In de invaart naar het dok werd er een opening aangehouden om de vrachtschepen gemakkelijker buiten en binnen te laten, en naar een ligplaats te begeven. Aan de Zuiderdokken werden vooral steenkool, stenen, zand en mosselen verscheept. In de volksmond werd al gauw gesproken van de mosselkaai. De Vlaamse Kaai had een doorlopende kade, terwijl de tegenoverliggende Waalse Kaai verbreed was, naargelang de kaden aan het Steen- en Kooldok. Over de Waalse Kaai liep ook een spoorlijntje dat de dokken met de Scheldekaaien verbond. De schepen lagen aan de ene kant van het dok vier schepen breed, terwijl er aan de andere kant maar twee schepen lagen, met in het midden een passagevaargeul. De houten zeilvrachtschepen toen waren maar 4 tot 4,50 meter breed, net als de ‘houten waal’. Later kwamen de ijzeren spitsen van 5,05 meter breedte.

In de loop der jaren werden de Zuiderdokken verouderd en te smal voor grotere en bredere schepen. Men besloot ze te dempen omdat de haven noordwaarts groter, moderner en drukker werd. Het laatste schip voer in 1967 het dok uit en startte men de werken om ze te dempen. Deze waren twee jaar later, in 1969 afgerond.

De gedempte zuiderdokken

De Gedempte Zuiderdokken vormden een parkeerplaats waar kermissen, circussen en andere grote evenementen konden worden gehouden. Tussen 1969 en 2014 was het de vaste plaats van de jaarlijkse Sinksenfoor. In 2013 kwam er een kort geding dat gestart werd door zes bewoners van de gedempte Zuiderdokken. Zij klaagden dat de Sinksenfoor voor te veel geluidsoverlast zou zorgen en eisten dat deze naar een andere locatie werd verplaatst. Ondanks een verbod van de rechter werd overeengekomen dat de kermis in 2013 en 2014 toch kon doorgaan op de vertrouwde locatie. In 2015 verhuisde de Sinksenfoor uiteindelijk naar Spoor Oost.

De pakhuizen bleven meestal overeind en kregen een andere bestemming: woonblokken, ateliers, tavernes, eethuizen, huisbrouwerij ’t Pakhuis en garages. De Vlaamse deelregering bracht het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUKHA) – onder in een oude graansilo aan de Leuvenstraat, die uitkomt aan de Waalse Kaai en het gedempte Schippersdok en anderzijds aan de Cockerillkaai.

Aan de Vlaamse Kaai staat nog de Waterpoort. Oorspronkelijk was dit een stadspoort aan de Schelde, op de Vlasmarkt opgericht in 1624 als ereboog voor koning Filips IV van Spanje. De Coninkxpoort of Porta Regia werd waarschijnlijk ontworpen door Peter Paul Rubens en gekapt door Hans van Mildert.

De heraanleg

Het gebruik als grote (gratis) parkeerruimte van de oppervlakte van de Gedempte Zuiderdokken werd door het Antwerps stadsbestuur rond 2013 als ongewenst beschouwd en dus ontstonden de plannen onder het plein twee grote betalende parkings aan te leggen en het plein terug als recreatiezone her- aan te leggen. De parkings zouden gebouwd worden binnen de oude dokranden van het Kooldok en het Steendok. De grootste ruimte, onder het vroegere centrale Schippersdok, blijft gevrijwaard. Enkel de bovenste 1,5 meter van de dokwanden waren bij het dempen afgebroken, de onderliggende kaaimuren waren goed bewaard en zullen in de parkings ook zichtbaar worden. Elke parking telt vier ondergrondse verdiepingen, het bovenste voor circa 300 fietsenparkeerplaatsen, de drie onderliggende voor circa 2000 wagens. Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en laadplaatsen voor elektrische auto’s en fietsen waren in de plannen voorzien. Boven de ondergrondse niveaus is een grondlaag van 1,5 meter voorzien voor de wortels van de geplande bomen. De parkings zijn bereikbaar op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien. De inrit voor de zuidelijkste van de twee parkings, Parking Steendok was voorzien in de Namenstraat, de uitrit in de Vervierstraat (naast het Fotomuseum). De inrit voor de noordelijk op het plein gelegen Parking Kooldok is gepland langs de Scheldestraat, de uitrit in de Wapenstraat (naast het M HKA). De voetgangerstoegangen zijn op de rand van het plein, buiten de dokrand. De toegang voor fietsers, met een flauwe trap tussen twee fietsgoten, centraal op het plein. Parkeren op het plein zou voor het zuidelijk deel vanaf eind 2017 onmogelijk worden, voor het noordelijk deel vanaf eind 2020.

graafwerken voor de parking Steendok

Een ruim inspraakproces voor de buurt werd opgestart en succesvol afgerond. De uitvoering van deze plannen werd vervolgens eind 2017 opgestart, maar diende toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning schorste op vraag van zes omwonenden na enkele maanden stilgelegd te worden. De klagers hadden bezwaar ingediend omwille van de te verwachten luchtverontreiniging door verkeer in de zijstraat waar de parking zou uitmonden. De werken lagen van mei 2018 tot november 2019 meer dan een jaar stil, maar nadat het stadsbestuur met de klagende partijen in mei 2019 een schikking had getroffen, met meer luchtzuiveringsinstallaties in de parking, meer groen op het plein en een aangepaste verkeerscirculatie, kon de heraanleg met rioleringswerken en het graven van de bouwput voor de eerste van de twee parkings, Steendok, in november 2019 hervatten. De stillegging en aanpassingen verhoogden de bouwkost wel met meer dan 5 miljoen euro als schadevergoeding voor de aannemer. De coronapandemie zorgde nog voor bijkomende vertraging maar parking Steendok met ruimte voor 900 wagens en 125 fietsen kon op 3 december 2020 in gebruik genomen worden. Betaling is zoveel mogelijk cashless en ticketless met nummerplaatherkenning en bestaande parkeerapps. De tweede parking, Kooldok, wordt geopend in de lente van 2022. De concessie voor beide parkings werd door Q-Park verworven, de bouwkost – buiten de schadeclaim – kost de belastingsbetalers van de stad Antwerpen niets, deze kost wordt gerecupereerd van de parkingsgebruikers. De afwerking van de recreatieve heraanleg van het plein en park, met een kostprijs van 23 miljoen euro, wordt in 2023 verwacht. Hieronder ziet u hoe het park er zal uitzien na de afwerking!